Kako do izpita?

1. Zdravniško spričevalo

Zdravniški pregled opravite v centru medicine dela, prometa in športa ali pri pooblaščeni zdravstveni organizaciji, kjer dobite potrdilo, da ste kandidat sposoben za vožnjo motornih vozil. Zdravniško spričevalo velja 3 leta.

1. Tečaj cestnoprometnih predpisov (CPP)

Za vas organiziramo tečaje na različnih lokacijah. Trajanje 4 (AM, BE, CE), 8 (A1, A2, A, C) ali 24 (B) pedagoških ur. Po opravljenem tečaju prejmete evidenčni karton vožnje (EKV).

1. Prva pomoč (PP)

Tudi prvo pomoč za vas organiziramo na različnih lokacijah, saj neposredno sledi tečaju CPP

4. Teoretični del

Po opravljeni prvi pomoči se na svoji Upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita (veljavnost 3 leta). Za prijavo na UE potrebujete osebni dokument, kartico prve pomoči, zdravniško spričevalo ter evidenčni karton vožnje (EKV).

5. Praktični del (vožnja)

Po opravljenem teoretičnem delu na izpitnem centru (IC) opravite predpisan program vožnje v naši šoli vožnje. Izbirate lahko med mnogimi vozili in z njimi učitelji vožnje.

6. Izpitna vožnja

Po uspešno opravljenem programu praktičnega dela se na UE prijavite na izpitno vožnjo s komisijo pod pogojem dosegate starostni pogoj za posamezno kategorijo. Potrebujete veljaven osebni dokument, zdravniško spričevalo in evidenčni karton vožnje (EKV).

7. Varna vožnja - voznik začetnik

Z uspešno opravljeno izpitno vožnjo pridobite status voznika začetnika (mladi voznik), ki se izteče, ko ste stari 21 let in imate izpit najmanj 2 leti. Najmanj 6 mesecev po opravljenem izpitu in preden se vam izteče status voznika začetnika morate opraviti še dodatno usposabljanje (trening varne vožnje za mlade voznike). Program vsebuje: poligon varne vožnje, vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico. Možen tudi najem vozila.