Kategorije izpitov

Kategorija A

Izpit za motor oz. motorno kolo nosi oznako Kategorija A in se deli na različne podkategorije.

Kategorija A

V to kategorijo spadajo vsa ostala motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa, brez omejitve moči.

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja 23,5 let oz. 20 let, če ima oseba izpit kategorije A2 že vsaj dve leti
 • za opravljanje izpita 24 let oz. 20 let, če ima oseba izpit kategorije A2 že vsaj dve leti

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.

Kategorija A2

V to kategorijo spadajo motorna kolesa, katerih

 • moč motorja ne presega 35 kW,
 • razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in
 • ne izvirajo iz vozila z enkrat večjo močjo.

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja 17,5 let
 • za opravljanje izpita 18 let

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.

Kategorija A1

V to kategorijo spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih

 • prostornina motorja ne presega 125 ccm,
 • moč motorja ne presega 11 kW,
 • razmerje moč motorja/masa vozila, ne presega 0,1 kW/kg

in trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW.

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja 15,5 let
 • za opravljanje izpita 16 let

Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.

Kategorija AM

Kategorija vozniškega dovoljenja, s katerim lahko vozite kolesa z motorjem in lahka štirikolesa.

Kolo z motorjem (moped) je motorno vozilo z dvema ali tremi kolesi, katerega

 • delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm, ali
 • moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h.

Lahko štirikolo je motorno vozilo s štirimi simetrično nameščenimi kolesi, katerega

 • masa ne presega 350 kg (brez mase baterij pri vozilu na električni pogon),
 • delovna prostornina motorja na prisilni vžig ne presega 50 ccm, ali
 • moč motorja na kompresijski vžig ali trajna nazivna moč elektromotorja ne presega 4 kW in pri katerem konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h.

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja 14,5 let
 • za opravljanje izpita 15 let

Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.

Kategorija B

Kategorija B

Kategorija B je kategorija vozniškega dovoljenja s katero lahko vozite motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Starostna omejitev:

 • za pričetek usposabljanja 16 let
 • za opravljanje izpita 18 let

Dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.

Kategorija B (pri 16 letih)

Na vozniški izpit kategorije B se je mogoče pripravljati tudi od 16 leta dalje, gre za tako imenovano vožnjo s spremljevalcem. Preden lahko kandidat prične z vožnjo pod nadzorom spremljevalca, more imeti

 • opravljen tečaj in izpit iz prve pomoči,
 • opravljen zdravstveni pregled,
 • biti vpisan v šolo vožnje,
 • opraviti tečaj CPP in uspešno opraviti republiški testi CPP,
 • imeti zaključen program praktičnega dela usposabljanja (najmanj 20 ur) v šoli vožnje

Spremljevalec mora:

 • biti star najmanj 27 let,
 • imeti veljavno vozniško dovoljenje kategorije B najmanj 5 let,
 • mu ni izrečeno več kot 5 kazenskih točk,
 • ima prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • biti vpisan v evidenčni karton kandidata, na vozilu pa mora biti, v času vožnje kandidata, nameščena oznaka L na zeleni podlagi.

Starostna omejitev:

 • najmanj 16 let

Kategorija B – koda 96

Imetnik vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B sme voziti motorna vozila te kategorije tudi kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.

V praksi imetniki izpita »koda 96«, le tega najpogosteje potrebujejo za vleko počitniških prikolic ali plovil, kadar skupna teža vozila presega 3500 kilogramov.

 • priklopno vozilo, kadar skupna teža vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg.
 • pogoj: veljavno vozniško dovoljenje B

Starostna omejitev:

 • za opravljanje izpita 18 let

Kategorija C

Izpit za tovornjak oz. tovorno vozilo nosi oznako Kategorija C in se deli na kategorije C, CE, C1 in C1E, glede na najvišjo dovoljeno maso in maso priklopnika:

Kategorija C - tovorna vozila

 • tovorna vozila, katerih skupna masa presega 3500kg (brez omejitve navzgor) z največ 9 sedeži (8+1)
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo B
 • pridobljen izpit še za: C1

Starostna omejitev:

 • za opravljanje izpita 21 let ali 18 let s temeljno kvalifikacijo

Kategorija CE - tovorna vozila s priklopnikom

 • tovorna vozila C s priklopnikom, katerega skupna masa presega 750kg
 • pogoj: vozniški izpit za kategorijo C

Kategorija F

Vozniški izpit za traktor, traktorske priklopnike in nekatere štirikolesnike najdemo pod oznako kategorija F. Če že imate izpit iz B kategorije, potebujete za izdajo vozniškega dovoljenja F kategorije le izpit iz varstva pri delu.

Za kategorijo F potrebujete

 • izpit za traktor, traktorske priklopnike in štirikolesnike
 • pridobljen izpit še za: kategorija G

Starostna omejitev:

 • za opravljanje izpita 16 let

Kategorija G

Kategorija G obsega izpit za delovne stroje in motokultivatorje

Kategorija G - delovni stroji

Delovni stroj je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali tovoru in ki na ravni cesti ne more doseči večje hitrosti od 30 km/h.

Starostna omejitev:

 • za opravljanje izpita 18 let

Kategorija G - motokultivatorji

Motokultivator je motorno vozilo, ki ima eno ali dve osi in motor z močjo največ 12 kW in je konstruiran tako, da nosi, vleče ali potiska razne zamenljive priključke.

Starostna omejitev:

 • za opravljanje izpita 15 let

Vozniški izpit za povratnike

Če vam je bilo kot vozniku izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko ponovno pridobite novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe oziroma po enem letu, če vam je bilo izrečeno prenehanje vozniškega dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja. Za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja je potrebno opraviti kontrolni zdravstveni pregled, se udeležiti programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter ponovno opraviti vozniški izpit.

Osebe, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje, se morajo udeležiti dodatnega programa varne vožnje.

Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snov se morajo udeležiti rehabilitacijskega programa.

Trening varne vožnje za voznike začetnike

Voznik začetnik je vsak voznik, ki je pridobil vozniško dovoljenje. Status voznika začetnika ima oseba 2 leti oziroma do 21. leta starosti, če po preteku 2 let še ni dopolnil 21. let. Najmanj 6 mesecev po pridobitvi izpita in vsaj do poteka vozniškega dovoljenja mora pred podaljšanjem veljavnosti izpita opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov.

V šoli vožnje Videčnik, kandidatom pomagamo opraviti tako imenovani »trening varne vožnje« s katerim pridobijo polno veljavno vozniško dovoljenje.